2020

แก้วตาดวงใจ

ผู้การที่รัก

โควิด-19 ห่า... งกันสักพัก

นิวทราย

รอยสักแห่งศักดิ์ศรี Saksi Tattoo

2019

สุ(ข)โขทัย

ทุเรียนนนทบุรี

สำนวนจากหนัง

2018

เตรียมตัวก่อนตาย

2017

กรุงเทพเมืองฟ้าอมร

2016

วัดราชบูรณะ