ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สบู่หน้า (CP-cold process)

- ด่างไข่มุก: เทด่างลงอ่างน้ำจนเข้ากัน เช็คอุณหภูมิ ถ้ายังเพิ่มเรื่อยๆ แสดงว่าด่างยังละลายอยู่ พักไว้ให้ด่างลดอุณหภูมิลง แล้วมาเตรียมน้ำมัน..

- น้ำส้มสายชู

- นร.คนอื่นๆ ใช้รังไหม ครูให้ใส่ในอ่างน้ำ แล้วเทด่างลงผสม… มาดูอีกมี รังไหมละลายหมดเลย แล้วกรอง

- น้ำมัน: ตวงน้ำมันแต่ละตัวผสมกัน ตอนเทแต่ละตัวลงอ่างก็ต้องเทตรงขอบ หรือผ่านไม้พาย เพื่อป้องกันการเกิดฟอง) แล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน คนอย่าให้เกิดฟอง ไม่จำเป็นต้องคนไปทางเดียวกัน

- เชียร์บัตเตอร์ และเม็ดในปาล์มต้องอุ่นก่อน อุ่นในภาชนะเดียวกันได้ อุ่นจนน้ำมันเปลี่ยนจากขุ่นเป็นใส ใช้เวลาระยะหนึ่ง ควรคนเพื่อเร่งให้ละลายเร็วขึ้น (ถ้ามีน้ำมันที่ต้องอุ่น ควรทำก่อนผสมด่างกับน้ำ จะได้ไม่เสียเวลา)

- Essential Oil น้ำหอมดอกปีบ (ไม่เร่งเทรซ ไม่ดิสคัลเลอร์) ใส่ในน้ำมัน

- ต้องเช็คอุณหภูมิด่าง และน้ำมัน อุณหภูมิ???

- เทน้ำด่างลงในน้ำมันตรงขอบอ่างผสมให้เป็นสายช้าๆ พร้อมกับกวนไปด้วย ถ้าจะใช้ blender ให้เช็คว่าหมุนไปทางไหน!!! เพราะตอนผสมควรกวนไปทางเดียวกับ blender กวนแบบสบัดแต่ข้อมือ !ไม่กวนเลข8 ระวังฟองอากาศ !อย่ายกพายเหนือสบู่ จะทำให้มีฟองอากาศ ถ้ามีฟองให้ใช้พายกวนตัดฟอง

สบู่ตัว (HP-hot process)

- Roseclay เทลงผสมกับด่าง (ใส่ตอนด่างร้อนจะละลายดี ถ้าด่างร้อนไม่พอ ละลายไม่หมดก็กรองอีกรอบ)

- น้ำมัน: ตวงแล้วเทลงหม้อ เปิดไฟตุ๋น (ถ้ามีเชียร์บัตเตอร์ ควรบี้ให้เป็นขนาดเล็กๆ คนให้ละลาย)- เอาด่างที่ผสม (ต้องเช็คอุณหภูมิด่าง?) มาเทลงน้ำมัน เทช้าๆ เทเป็นสาย ตรงขอบอ่างผสม มือซ้ายเท มือขวากวน กวนอย่าให้มีฟองอากาศ

- กวนพอเข้ากันแล้วใช้ blender คอยฟังเสียง ถ้าหนืดให้ปิดฝา เปิดไฟ ตุ๋นจนกลีเซอลีนออกมา สังเกตุขอบๆสีจะเปลี่ยนเป็นขุ่นๆ

- พอตุ๋นได้ที่ ปิดไฟกวนให้เข้ากัน คอยเช็คความเป็นด่าง ~7 ใช้กระดาษลิสมัตเปลี่ยนเป็นสีเขียว *ใส่น้ำหอม/ ใส่น้ำมัน

-Extra/ สมุนไพร กวนเร็วๆให้ผสมกันจนทั่ว ระวังอย่าให้แห้งเกินไป แล้วตักหยอดใส่โมล อย่า!สับ ตอนหยอดสามารถใช้มือช่วยหยอด (ใส่ถุงมือ) ช่วยจับได้ ปลอดภัยแล้ว ระหว่างหยอดก็สลับกับการใช้สองมือจับโมลกระแทกกับพื้นเพื่อให้เนื้อสบู่แน่นด้วย *Essential Oil น้ำหอมดอกส้ม (ไม่เร่งเทรซ ไม่ดิสคับเลอร์) 4g และ น้ำมันฟักข้าว (น้ำฟักข้าว+มี carrier คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ฟักข้าวเมื่อเจอความร้อนเพิ่มไลโคปิน) (ครูใส่เท่าไหร่?? 1หลอด=3กรัม น่าจะประมาณ 9กรัม) ผสมหลังจากตุ๋นสบู่แล้ว ใส่น้ำหอมและ Essential Oil แล้วรีบคนให้เข้ากัน

!!!ตัดสบู่

15 ตุลา: ตัดสบู่กวนร้อน 2วัน

19 ตุลา: ตัดสบู่กวนเย็น 2สัปดาห์

ออกสื่อ: