ทราย รัตนภักดี

ไม่ขึ้นกับกาลเวลา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบันหรืออนาคต...

ด.ญ.ทราย เกิดมาในครอบครัวที่เรียกได้ว่ายากจน น่าจะเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ ทรายก็เช่นกันที่ไม่เคยใส่ใจว่าตัวเองเป็นเด็กยากจน พอโตขึ้นถึงรู้ว่าการที่ได้ทานอาหารกลางวันฟรี ใส่ชุดนักเรียนฟรี ใช้อุปกรณ์การเรียนฟรี และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจบุญนั้น เป็นเพราะว่าเธอยากจน

อยากรู้จักกันมากขึ้น